Immobilien Partners

Jak najlepiej zainwestować w Polsce ? Sprawdź jak działają Specjalne Strefy Ekonomiczne.

Chcesz korzystnie zainwestować w Polsce? Specjalne Strefy Ekonomiczne mogą być dla Ciebie bardzo dobrym rozwiązaniem.

Co to jest Specjalna Strefa Ekonomiczna ?

Specjalne Strefy Ekonomiczne to wyodrębnione administracyjnie obszary w Polsce, w ramach których inwestorzy mogą prowadzić działalność na preferencyjnych warunkach. W Polsce funkcjonuje 14 Stref, których łączna powierzchnia wynosi ok. 20 tys. ha, czyli jest to bardzo duży obszar. W każdym z 16 polskich województw znajdują się tereny co najmniej jednej ze Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. spośród zagranicznych inwestorów, najwięcej Strefach zainwestowały przedsiębiorstwa z Niemiec (18,9% nakładów inwestycyjnych w Strefach ogółem), USA (12,1%), Holandii (10,3%) oraz Japonii (6,9%).

Korzyści prowadzenia działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Podstawową zaletą prowadzenia działalności w SSE jest zwolnienie inwestora z podatku dochodowego (CIT lub PIT), a także w niektórych przypadkach zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Wysokość zwolnienia z podatku dochodowego zależy od wysokości nakładów inwestycyjnych oraz kosztów zatrudnienia poniesionych przez inwestora oraz regionu, w którym dokonywana jest inwestycja. Zwolnienie z podatku CIT lub PIT przeważnie równe jest od 30% do 50% nakładów inwestycyjnych lub kosztów zatrudnienia inwestora.

Jak rozpocząć działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej ?

Aby móc prowadzić działalność w Strefie należy uzyskać zezwolenie na prowadzenia działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, które jest wydawane w formie decyzji administracyjnej przez podmiot zarządzający daną strefą.

W celu uzyskania takiego zezwolenia inwestor jest zobowiązany zapewnić trwałość inwestycji przez okres min. 5 lat w przypadku dużych przedsiębiorstw lub przez okres min. 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Trwałość inwestycji oznacza przede wszystkim:

  • utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy,
  • obowiązek prowadzenia działalności przez wskazany okres (3 lub 5 lat),
  • utrzymanie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjnej.

Zakup nieruchomości w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Każda nowa inwestycja wymaga miejsca, w którym można rozpocząć i rozwijać z powodzeniem swoją działalność. Dlatego razem z zezwoleniem na prowadzenia inwestycji w ramach SSE inwestor uzyskuje zezwolenie na zakup nieruchomości na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nieruchomości te są przystosowane do prowadzenia działalności gospodarczej od strony technicznej (doprowadzone media, prąd, etc.). Również ich stan prawny często jest uregulowany – co jednak należy sprawdzić przed zakupem.

Podsumowanie

W Strefach działają zarówno bardzo duże podmioty gospodarcze takie jak Opel, Bosch, BASF czy IBM, jak i mniejsze – Aspöck Automotive, Hirsch Porozell, HSV Polska GmbH.

Bardzo dobra infrastruktura, zwolnienia podatkowe, możliwość zakupu nieruchomości sprawiają, że warto rozważyć inwestycję w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, zwłaszcza, że przedłużono (już po raz trzeci) czas ich funkcjonowania do 2026 r. Do tego czasu będziesz mógł korzystać m.in. ze zwolnienia podatkowego.

Mamy doświadczenie we wprowadzaniu przedsiębiorcy do SSE, pomagając mu w całym procesie: od znalezienia odpowiedniej lokalizacji w odpowiedniej SSE, poprzez uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności oraz nabycie nieruchomości poprzez zakup nieruchomości oraz rozpoczęcie działalności.

Jeśli masz pytania dotyczące inwestowania w Polsce, działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej zapraszamy do kontaktu.