Immobilien Partners

Podatek od nieruchomości w Polsce jeden z najniższych w Europie!

W Polsce, jak niemal w każdym kraju Unii Europejskiej, właściciel nieruchomości musi płacić podatek od nieruchomości. W Polsce jego wysokość jest nieznaczna. Jest on naliczany od powierzchni nieruchomości, a nie jak w większości Państw EU od wartości nieruchomości.

Podatek od nieruchomości ustalają w Polsce gminy, jednakże nie mogą one przekroczyć górnej granicy wskazanej przez ustawę. Dla przykładu, podatek od nieruchomości za 100 m2 mieszkanie w Warszawie za cały rok 2016 wyniesie niecałe 18 euro !

Poza podatkiem od nieruchomości, właściciel mieszkania nie musi uiszczać żadnych innych podatków wynikających z posiadanej nieruchomości.

Obowiązek ponoszenia podatku od nieruchomości można też przenieść na najemcę, chociaż jest to rozwiązanie rzadko spotykane.