Immobilien Partners

Prawie 1.000 Niemców kupuje co roku nieruchomość w Polsce. Oni nie mogą się mylić.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w 2014 r. ok. 4.500 lokali zostało nabytych przez cudzoziemców, z czego największą grupę stanowili obywatele Niemiec (ok 900).

Są to dane dotyczące tylko nieruchomości lokalowych. Gdyby uwzględnić również sprzedaż nieruchomości gruntowych, liczba obywateli Niemiec nabywających nieruchomości w Polsce wzrasta do ponad 1.000 rocznie.

Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli od ponad 12 lat, Nieruchomości w Polsce cieszą się co raz większym uznaniem i popularnością wśród obywateli Niemiec jak i innych krajów członkowskiej Unii Europejskiej.